Idéer till handlingar för att hjälpa insekter

Det finns många enkla sätt att hjälpa insekter! Vår samling av idéer ska inspirera och stödja dig att vidta åtgärder för insekter! Utforska vår samling av handlingar som direkt gynnar insekter i din miljö (direkta handlingar) och handlingar som kan hjälpa insekter på andra ställen (indirekta handlingar)!

Direkta handlingar

  • Tillåt och skapa mångfald i din trädgård.
  • Klipp delar av gräsmattan mindre ofta.
  • Undvik bekämpningsmedel om möjligt.
...

Indirekta handlingar

  • Informera andra människor.
  • Köp insektsvänliga produkter.
  • Främja positiva inställningar till insekter.
...

Direkta handlingar

Dessa handlingar innebär att göra något som direkt hjälper insekterna. Det kan vara en handling utförd i din trädgård eller på en annan plats.

Tillåt och skapa mångfald i din trädgård

För att stödja en stor mångfald av insekter och andra vilda djur är det viktigt med en stor mångfald av växter och strukturer.

Vad gör en trädgård mer varierad: inhemska växter som buskar eller häckar, små träd (t.ex. fruktträd), en mångfald av vilda blommor, örter och grönsaksväxter, öppen mark för där insekter kan bygga bo, högar med död ved, en komposthög och mycket mer.Här finns olika möjligheter att stödja vilda djur och växter:

Ideas for wildlife friendly gardening (pollinators.ie)

Klipp delar av gräsmattan mindre ofta

Detta är det enklaste och mest effektiva sättet att hjälpa insekterna. Låt blommor (t.ex. klöver, maskrosor) blomma för att locka insekter till din trädgård!

Kortklippta gräsmattor ser "gröna" ut och många gillar att det ser "snyggt" ut. Men en kortklippt gräsmatta är som en "öken" för insekter, utan mat eller plats att leva på. När du låter gräsmattan växa under en längre tid (flera veckor) kan blommor (t.ex. klöver, maskrosor) för insekter börja blomma och insekter som äter gräs hinner utvecklas. Det finns många olika sätt att förvandla din gräsmatta: du kan lämna fläckar eller stråk oklippta, lämna gräsmattans kanter oklippta eller omvandla hela gräsmattan.

Pollinator-friendly grass cutting (pollinators.ie)

Undvik bekämpningsmedel om möjligt

För att bekämpa bladlöss är det bäst att stödja naturliga fiender som nyckelpigor eller larver av blomflugor.

Vissa insekter (t.ex. bladlöss) kan förekomma som "skadedjur" i trädgården. Att använda bekämpningsmedel mot dem är ett problem, eftersom användning dödar också andra insekter, t.ex. pollinatörer och skadedjurens naturliga fiender. Detta kan leda till ett större "skadedjursproblem" än om man inte använder bekämpningsmedel. Ett annat problem är att djur som äter insekter (t.ex. fåglar) tar upp bekämpningsmedlen. För att bekämpa bladlöss är det bäst att stödja naturliga fiender som nyckelpigor eller larver av blomflugor. Ha lite tålamod – de naturliga fienderna behöver lite tid för att föröka sig! Om det finns många skadedjur på en växt kan du minska antalet manuellt (t.ex. med en vattenstråle).

Om du behöver använda bekämpningsmedel ska du följa följande riktlinjer:

Pollinator-friendly-Pesticide-Code (pollinators.ie)

Ge ”ogräs” en chans

"Ogräs” är ofta inhemska växter som kan vara mycket bra för insekter.

Människor bekämpar ofta "ogräs" och använder bekämpningsmedel för bekämpning. Dessa ”ogräs” är ofta inhemska växter som kan vara mycket bra för insekter. Kanske kan du lämna kvar några "ogräs" och se om de blommar och lockar till sig insekter. Om ogräset tar över för mycket kan du "rensa ogräs" manuellt (klippa eller dra ut).

Odla nyttiga växter

Om du har få blommor i din trädgård kan du plantera fler blommande växter som blommor från tidig vår till sen höst. Du kan odla blommor från frön eller köpa fullvuxna plantor.

Det enklaste och billigaste sättet att odla blommor är att odla dem från frön. Du kan samla in frön själv, be andra om frön eller köpa dem. När du vill köpa fullvuxna växter, ta dig tid att observera vilka växter som lockar till sig många insekter.

Inhemska växter är ofta de mest gynnsamma, eftersom insekterna är anpassade till dem, men vissa icke-inhemska växter kan också vara gynnsamma (se avsnittet om örter) så länge de inte är invasiva! Vissa traditionella trädgårdsväxter (påskliljor, tulpaner, petunia,...) har inte mycket nektar och är inte till hjälp för pollinatörer. Kanske kan du hitta växter som även du har nytta av  (t.ex. örter, grönsaker, fruktträd eller buskar).

Här hittar du information om växter för insekter (främst för pollinatörer):

Ideas for beneficial plants (pollinators.ie)

Plant guide (pollinera sverige)

Gör din balkong eller fönsterbräda mer insektsvänlig

Odla insektsvänliga växter i  lådor och krukor.

Även om du inte har en trädgård kan du stödja insekter direkt. Du kan ha lådor och krukor med insektsvänliga växter. På så sätt kan även en stad med många byggnader stödja pollinatörer och andra insekter. Här hittar du fler tips:

Pots for pollinators (pollinators.ie)

Odla insektsvänliga örter.

Gör livet godare för dig och för insekterna!

Örter är fantastiska: de är vackra, luktar gott, du kan använda dem i matlagningen och deras blommor är bra mat för insekter. Bra exempel är oregano, gurkört, gräslök, lavendel, rosmarin, salvia och timjan. Du kan till och med plantera dem i en kruka eller i en låda på fönsterbrädan eller på balkongen!

Skapa en äng

Ge de vilda blommorna en chans och njut av den färgglada skönheten på en äng.

Ett sätt att skapa en äng är att låta växterna i gräsmattan växa och klippa den bara en eller två gånger om året. Detta fungerar om gräsmattan innehåller några vilda blommor. Om gräsmattan endast består av gräs måste man ta bort ytan på gräsmattan för att starta en äng. Detta är nödvändigt eftersom gräset växer snabbare än de vilda blommorna. Den behöver också en jord som är näringsfattig (gödsla den inte!). Sedan kan du så en fröblandning av inhemska växter på marken.Följande länkar innehåller guider om hur man skapar en äng:

Skapa bon för insekter

Så kallade "bihotell" kan vara ett trevligt sätt att observera några solitära bin. Hål i död ved och fläckar på bar mark kan hjälpa insekter.

”Bihoteller” stöder endast bin som naturligt bor i ihåliga stammar (t.ex. av hallon) eller i död ved.. Det kan räcka att lämna några ihåliga stjälkar eller en hög med död ved på en solig plats, vilket också hjälper andra insekter (t.ex. svävflugor, skalbaggar). Du kan också göra egentillverkade bihotell genom att borra små hål i gammalt trä (se guider). Om du planerar att köpa ett bihotell, räcker det med bihotell som är lika stora som en fågelholk - större (och dyrare) är inte alltid bättre. Placera ditt "hotell" på en solig plats på våren, eftersom solitära bin börjar lägga sina ägg då. De flesta bin bor i marken, så det är ännu viktigare att ha fläckar med bar mark och platser som inte störs (t.ex. kanter av en trädgård, örtagård med sandjord, sprickor i gamla väggar).

Guide för att skapa olika boendemöjligheter för insekter:

Gardens_actions-to-help-pollinators

Undvik och rapportera invasiva växtarter

Vissa arter sprider sig mycket snabbt och andra växtarter kan inte växa.

Problematiska invasiva arter i Sverige är blomsterlupin, kanadensiskt gullris, himalayabalsam och Jätteloka. Dessa växter har vackra blommor och lockar till sig vissa insektsarter. Invasiva arter kan dock förvandla varierande ängar eller vägkanter till ett monotont landskap. Detta drabbar särskilt specialiserade insektsarter som behöver specifika växter. Se därför till att du inte sprider eller planterar dessa växter. Du kan också rapportera invasiva arter (se länken från naturvårdsverket).

Här finns en lista över invasiva arter i Sverige:

5 invasive plant species to avoid in Sweden

Indirekta handlingar

Dessa handlingar är att göra något så att andra människor/institutioner beter sig på ett sätt som hjälper insekterna. Med andra ord försöker denna typ av handlingar att få andra att lösa ett problem.

Informera andra människor

De flesta människor vet inte mycket om insekter, problemet med insektsminskning, eller  vad de kan göra för att hjälpa insekterna.

Du kan börja informera vänner och familj om dessa frågor. Dela med dig av dina kunskaper eller visa dem informativa webbplatser (se även länkar på webbplatsen). Ju mer människor är informerade, desto fler kan hjälpa insekterna! Du kan prata med människor, skriva på sociala medier och mycket mer. Hitta de sätt att informera andra människor som passar dig bäst!

Några informativa webplatser:

All-Ireland Pollinator Plan (pollinators.ie)

Pollinera Sverige

Actions for Insects on Instagram

Köp insektsvänliga produkter

Ett viktigt sätt att stödja ett mer insektsvänligt jordbruk är att köpa mer insektsvänliga produkter från ekologiskt jordbruk eller från småskaliga gårdar.

En av de viktigaste orsakerna till insekternas minskning är det intensiva jordbruket. Jordbrukare och företag producerar bara det som folk köper. En enkel möjlighet är att köpa ekologiska produkter, eftersom ekologiskt jordbruk undviker kemiska bekämpningsmedel och gynnar en större biologisk mångfald. Det är också bra att stödja småskaliga jordbruk, eller produkter från naturbetesmarker, som gynnar en större mångfald i landskapet. Du kan köpa jordbruksprodukter från småskaliga gårdar på lantbruksmarknader eller Reko-ringer.

Här hittar du fler tips för att köpa matvaror:

5 tips! 🍴 Mat som gynnar biologisk mångfald | WWF TV - YouTube

Byt till eko - Naturskyddsföreningen - YouTube

Farmer markets in Sweden

Främja positiva inställningar till insekter

Du kan bidra till att skapa mer positiva attityder till insekter, så att människor är mer villiga att hjälpa insekter!

Många människor tycker inte om insekter och har negativa inställningar. Det är en av orsakerna till att människor inte hjälper insekter eller till och med gör något som påverkar insekter negativt. Du kan bidra till att förändra inställningen till insekter! Visa hur viktiga insekterna är för det dagliga livet, berätta roliga historier om insekter, dela med dig av dina åsikter, rekommendera böcker, dela vackra bilder på insekter… Det betyder inte att du måste älska varje insekt i varje ögonblick (en mygga som biter dig är förstås irriterande). Det handlar mer om att främja en allmän positiv bild av insekter. Tänk kreativt och hitta de sätt som passar bäst för dig och de människor du känner.

Rekommendera vår hemsida och vår Instagram eller dela den vackra SURR-utställningen från Pollinera Sverige.

Be andra att handla och ge dem stöd

Du kan stödja andra i deras åtgärder för att hjälpa insekter - många små åtgärder tillsammans kan leda till en stor förändring.

Det är lättare när fler människor gör något – det är svårt att vara den enda som gör något annorlunda. På vår webbplats kan man hitta nyttig information om hur man kan vidta åtgärder. Varje person kan handlar på sitt eget specifika sätt, beroende på vad personen tycker om eller gör. Det är möjligt att göra någonting i privata trädgårdar, på idrottsklubbars områden, på gårdar, i företag, ... En bra källa är "The Irish pollinator plan", som innehåller vägledningar för alla typer av handlingsmöjligheter (t.ex. för privata trädgårdar, företag, idrottsklubbar, trossamfund, jordbrukare ...):

All-Ireland Pollinator Plan

Kräv bättre produkter av företag och stormarknader

Meddela producenten och stormarknaden att du vill ha mer insektsvänliga produkter (t.ex. ekologiska produkter, produkter från småskaligt jordbruk)!

En del av de produkter som du köper skulle kunna tillverkas på ett mer insektsvänligt sätt. Detta kommer bara att ske när många människor säger att de vill ha sådana produkter. Ett sätt är att köpa bättre alternativ (se köp insektsvänliga produkter). Men vad kan man göra när det inte finns några alternativ? Låt producenten veta vad du vill ha! Kolla producentens postadress eller webbplats och skicka ett meddelande om vad du vill ha.

Ett exempel: Du älskar att äta nudlar, men det finns nästan inga ekologiska alternativ. Skriv till företaget att du vill ha ett ekologiskt alternativ till din favoritpasta. Du kan också kontakta mataffären som säljer produkten. Be dina vänner och familjemedlemmar att göra detsamma när det gäller produkter som de gillar. På så sätt får företagen information om vad folk skulle vilja köpa. Denna förändring av produktalternativen tar lite tid, men det är viktigt att påbörja denna förändring!

Stöd vetenskapen genom att engagera dig som medborgarforskare

Medborgarforskning kan vara ett enkelt sätt för dig att tillhandahålla data till forskare som arbetar med insektsbevarande - gå med i vårt projekt "Actions for Insects" i iNaturalist.

Det är också roligt att se vilka arter du kan locka till dig med dina insektsvänliga handlingar! Att observera insekter hjälper dig att identifiera arter och öka din egen kunskap. Med en högre kunskap kan du handla bättre och informera och inspirera andra människor. Motivera andra att delta i vårt medborgarforskningsprojekt "Actions for Insects" i iNaturalist så att de kan lära sig mer om insekterna i sin omgivning och uppskatta dem! Du kan också använda iNaturalist för att identifiera växter där du kan hitta många insekter! På så sätt lär du dig vad som är bra för insekter! Det finns också andra möjligheter att bli aktiv inom vetenskap om insekter och observation.

Vårt projekt i iNaturalist:

https://www.inaturalist.se/projects/actions-for-insects

Länk till iNaturalist:

www.inaturalist.se

Svensk plattform för medborgarforskning:

Swedish Citizen Science platform - Artportalen

Stöd miljöorganisationer eller andra initiativ som hjälper insekter

Dela information om miljöorganisationer, stöd initiativ, delta i projekt eller donera pengar till dem.

Många miljöorganisationer är aktiva för att hjälpa insekter. Dessa organisationer tillhandahåller information, involverar allmänheten, interagerar med politiker och företag eller gör många saker för att hjälpa insekter direkt. Det finns olika sätt att stödja sådana organisationer. Du kan dela deras information, stödja initiativ, delta i projekt eller donera till dem. Följande länkar innehåller några exempel på miljöorganisationer i Sverige eller andra initiativ som hjälper insekter.

Naturskyddsföreningen

Fältbiologerna (Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation)

WWF

Sveriges entomologiska förening

Bli aktiv i en miljöorganisation

Du kan också engagera dig mer aktivt i miljöorganisationer som stöder insekter.

En första möjlighet är att delta i aktiviteter eller projekt som de erbjuder. Det är ett bra sätt att lära sig mer om ämnet och att agera. Du kan också bli medlem för att träffa andra människor som engagerar sig i miljöfrågor. De erbjuder en bra möjlighet att dela med sig av idéer och göra idéer möjliga. Genom deras stora nätverk är det ofta lättare att nå ansvariga grupper (t.ex. politiker, företag, kommuner) och att få större gehör. Många organisationer har lokala ungdomsgrupper. Här hittar du information om hur du kan bli aktiv i olika grupper.

Engagera dig - Naturskyddsföreningen

Engagera dig för miljö och klimat! | Fältbiologerna

Engagera dig WWF

Engagera din skola.

Utforska vad som är möjligt på din skola!

Skolor har vissa särskilda egenskaper: de är stora, samlar många människor från olika åldersgrupper och människor tillbringar mycket tid där. Tillsammans har dessa människor ett brett spektrum av styrkor, tycke och smak och människor de känner. Att påbörja åtgärder kollektivt i skolan kan ha en enorm positiv inverkan! Lärarna kan stödja eleverna unika färdigheter – alla ämnen kan vara till hjälp för att tänka, kommunicera och skapa på ett bättre sätt. Elever i olika åldersgrupper kan engagera sig och stödja varandra. Skolgårdar är ofta stora och skulle kunna förvandlas till insektsvänliga platser. Insektsvänliga skolgårdar är en utmärkt plats för att lära sig om mångfald utomhus (t.ex. genom att observera växter och djur). Skolor är också kraftfulla röster för att kommunicera med andra målgrupper (t.ex. kommuner, media). Utforska vad som är möjligt på din skola!

Gör eller stöd e-förslag på kommunens webbsida

Ett e-förslag är ett mycket enkelt sätt att genomföra förändringar i din kommun - så ta chansen att göra eller stödja ett e-förslag för en mer insektsvänlig kommun!

Varje medborgare (även barn och ungdomar) kan antingen lämna ett e-förslag eller stödja ett befintligt förslag. I vårt fall kan det vara en idé om att skapa mer varierade offentliga grönområden, eller odla insektsvänliga växter. En person gör ett e-förslag online på kommunens webbsida. Sedan kan andra stödja e-förslaget genom att skriva under det. När tillräckligt många stöder förslaget behandlar kommunen förslaget vidare. Var kreativ när det gäller vad som kan vara ett bra sätt att göra platsen där du bor mer insektsvänlig! Prata med andra för att utveckla idéer och konkreta e-förslag! Du kan också kontrollera om det redan pågår relevanta e-förslag och stödja dem.

Mer information om e-förslag för Karlstad

Tips för att skriva ett e-förslag

Kolla in din egen kommuns webbplats för att hitta möjligheter till e-förslag.

Det är dags att stödja insekterna

Gör något och meddela oss via sociala medier. Du kan också hitta mer inspiration.

Bug in nature

Projektet "Actions for Insects" visar hur vi tillsammans kan skapa en bättre värld för insekter och varför det är viktigt.