Idéer till handlingar för att hjälpa insekter

Det finns många enkla sätt att hjälpa insekter! Vår samling av idéer ska inspirera och stödja dig att vidta åtgärder för insekter! Utforska vår samling av handlingar som direkt gynnar insekter i din miljö (direkta handlingar) och handlingar som kan hjälpa insekter på andra ställen (indirekta handlingar)!

Direkta handlingar

  • Skapa mångfald av växter och strukturer i trädgården.
  • Klippa delar av gräsmattan mindre ofta.
  • Odla växter som är bra för pollinatörer.
...

Indirekta handlingar

  • Informera andra människor om insekter och handlingar.
  • Köpa insektsvänliga produkter.
  • Främja positiva inställningar till insekter.
...

Direkta handlingar

Den första typen av handlingar är att göra något som direkt hjälper insekterna. Det kan vara att göra något hemma (i din trädgård, balkong) eller på en annan plats, t.ex. i skolan.

Skapa mångfald av växter och strukturer i din trädgård

För att stödja mångfalden av insekter och andra vilda djur är det viktigt att ha en mångfald av växter och strukturer.

Vad skapar mångfald i en trädgård: inhemska växter som buskar eller häckar, små träd (t.ex. fruktträd), en mångfald av vilda blommor, örter och grönsaksväxter, öppen mark för där insekter kan bygga bo, högar med död ved, en komposthög och mycket mer.

Ideas for wildlife friendly gardening (pollinators.ie)

Klippa delar av gräsmattan mindre ofta

Detta är det enklaste och mest effektiva sättet att hjälpa insekterna! Låt blommor (t.ex. klöver, maskrosor) blomma för att locka insekter till din trädgård!

Kortklippta gräsmattor ser gröna ut och många gillar att det ser snyggt ut. Men en kortklippt gräsmatta är som en öken för insekter, utan mat eller plats att leva på. När du låter gräsmattan växa under en längre tid (flera veckor) kan blommor (t.ex. klöver, maskrosor) för insekter börja blomma och insekter som äter gräs hinner utvecklas. Det finns många olika sätt att förvandla din gräsmatta: du kan lämna fläckar eller stråk oklippta, lämna gräsmattans kanter oklippta eller till och med omvandla hela gräsmattan.

Pollinator-friendly grass cutting (pollinators.ie)

Undvika gifter (bekämpningsmedel)

För att bekämpa bladlöss är det bäst att stödja naturliga fiender som nyckelpigor eller larver av blomflugor.

Vissa insekter (t.ex. bladlöss) kan förekomma som "skadedjur" i trädgården. Att använda bekämpningsmedel mot dem är ett problem, eftersom användning också dödar andra insekter, t.ex. pollinatörer och skadedjurens naturliga fiender. Detta kan leda till ett större "skadedjursproblem" än om man inte använder bekämpningsmedel. Ett annat problem är att djur som äter insekter (t.ex. fåglar) tar upp bekämpningsmedlen. För att bekämpa bladlöss är det bäst att stödja naturliga fiender som nyckelpigor och larver av blomflugor. Ha lite tålamod – de naturliga fienderna behöver lite tid! Om det finns många skadedjur på en växt kan du minska antalet t.ex. med en vattenstråle.

Om du måste använda bekämpningsmedel ska du följa följande riktlinjer:

Pollinator-friendly-Pesticide-Code (pollinators.ie)

Ge ”ogräs” en chans

"Ogräs” är ofta inhemska växter som kan vara mycket bra för insekter. Lämna kvar några platser med ogräs och se om de blommar och lockar till sig insekter.

Människor bekämpar ofta ogräs och använder bekämpningsmedel för bekämpning. Dessa ogräs är ofta inhemska växter som kan vara mycket bra för insekter. Kanske kan du lämna kvar några ogräs och se om de blommar och lockar till sig insekter. Om ogräset tar över för mycket kan du rensa ogräs manuellt (t.ex. klippa eller dra ut).

Odla växter som är nyttiga för pollinatörer

Om du har få blommor i din trädgård kan du plantera fler blommande växter som blommor från tidig vår till sen höst. Du kan odla blommor från frön eller köpa fullvuxna plantor.

Det enklaste och billigaste sättet är att odla blommor från frön. Du kan samla in frön själv i naturen, be andra om frön eller köpa dem. När du vill köpa fullvuxna växter, välj växter som lockar till sig många insekter.

Inhemska växter är ofta de mest gynnsamma, eftersom insekterna är anpassade till dem, men vissa icke-inhemska växter kan också vara bra (se avsnittet om örter) så länge de inte är invasiva! Vissa traditionella trädgårdsväxter (påskliljor, tulpaner, petunia,...) har inte mycket nektar och är inte till hjälp för pollinatörer. Kanske kan du hitta växter som även du har nytta av (t.ex. örter, grönsaker, fruktträd eller buskar)

Här hittar du information om växter för insekter (främst för pollinatörer):

Ideas for beneficial plants (pollinators.ie)

Plant guide (pollinera sverige)

Gör din balkong eller fönsterbräda mer insektsvänlig

Odla insektsvänliga växter i lådor och krukor. En bra idé är t.ex. att odla örter eller att så en fröblandning i en kruka.

Även om du inte har en trädgård kan du stödja insekter direkt. Du kan ha lådor och krukor med insektsvänliga växter. På så sätt kan även en stad med många byggnader stödja pollinatörer och andra insekter.

Här hittar du fler tips:

Pots for pollinators (pollinators.ie)

Odla insektsvänliga örter.

Gör livet godare för dig och för insekterna genom att odla t.ex. oregano, gurkört, gräslök, lavendel, rosmarin, salvia och timjan.

Örter är fantastiska: de är vackra, luktar gott, du kan använda dem i matlagning och deras blommor är bra mat för insekter. Bra exempel är oregano, gurkört, gräslök, lavendel, rosmarin, salvia och timjan. Du kan till och med plantera dem i en kruka/låda på fönsterbrädan/balkongen!

Skapa en äng

Ge de vilda blommorna en chans och njut av den färgglada skönheten på en äng.

Ett sätt att skapa en äng är att låta växterna i gräsmattan växa och klippa den bara en eller två gånger om året. Detta fungerar om gräsmattan innehåller vilda blommor. Om gräsmattan endast består av gräs måste man ta bort ytan på gräsmattan för att starta en äng. Detta är nödvändigt eftersom gräset växer snabbare än de vilda blommorna. Den behöver också en jord som är näringsfattig (gödsla den inte!). Sedan kan du så en fröblandning av inhemska växter på marken.

Skapa bon för insekter

Att bygga eller köpa små "bihotell" kan vara ett trevligt sätt att observera vilda bin. De flesta bin bor i marken, så det är ännu viktigare att ha fläckar med bar mark och platser som inte störs.

Bihotell stödjer endast bin som naturligt bor i ihåliga stammar (t.ex. av hallon) eller i död ved. Det kan räcka att lämna några ihåliga stjälkar eller en hög med död ved på en solig plats, vilket också hjälper andra insekter. Du kan också göra egentillverkade bihotell genom att borra små hål (3-12 mm diameter; ca 15cm djup) i trä.

Om du planerar att köpa ett bihotell, räcker det med bihotell som är lika stora som en fågelholk. Placera ditt bihotell på en solig plats på våren, eftersom solitära bin börjar lägga sina ägg då. De flesta bin bor i marken, så det är ännu viktigare att ha fläckar med bar mark och platser som inte störs (t.ex. kanter av en trädgård, örtagård med sandjord, sprickor i gamla väggar).

Guide för att skapa olika boendemöjligheter för insekter:

Gardens_actions-to-help-pollinators

Undvika invasiva växtarter och rapportera förekomst av dem

Vissa arter sprider sig mycket snabbt och andra växtarter kan då inte växa. Se därför till att du inte sprider eller planterar invasiva växter.

Problematiska invasiva arter i Sverige är blomsterlupin, kanadensiskt gullris, himalayabalsam och jätteloka. Dessa växter har vackra blommor och lockar till sig vissa insektsarter. Invasiva arter kan dock förvandla varierande ängar eller vägkanter till ett monotont landskap. Detta drabbar särskilt specialiserade insektsarter som behöver specifika växter. Du kan också rapportera invasiva arter (se länken från Naturvårdsverket).

Här finns en lista över invasiva arter i Sverige:

5 viktiga invasiva växter i Sverige

Indirekta handlingar

En andra typ av handlingar är att göra något så att andra personer beter sig på ett sätt som hjälper insekterna. Med andra ord är syftet med dessa handlingar att inkludera andra personer för att lösa problemet.

Informera andra människor om insekter och handlingar

De flesta människor vet inte så mycket om insekter, deras minskning, eller vad de kan göra för att hjälpa insekterna. Du kan börja informera vänner och familj om dessa frågor. Ju mer människor är informerade, desto bättre kan de hjälpa insekterna!

Dela med dig av dina kunskaper eller visa dem informativa webbplatser (t.ex. www.actionsforinsects.com). Du kan prata med människor, skriva på sociala medier och mycket mer. Hitta de sätt att informera andra människor som passar dig bäst!

Några informativa webplatser:

All-Ireland Pollinator Plan (pollinators.ie)

Pollinera Sverige

Actions for Insects on Instagram

Köp "insektsvänliga" produkter

Ett sätt att stödja insektsvänligt jordbruk är att köpa produkter från ekologiskt jordbruk eller från små gårdar.

En av de viktigaste orsakerna till insekternas minskning är det intensiva jordbruket. Jordbrukare och företag producerar enbart det som folk köper. En enkel möjlighet är att köpa ekologiska produkter, eftersom ekologiskt jordbruk undviker kemiska bekämpningsmedel och gynnar en större biologisk mångfald. Det är också bra att stödja små jordbruk, eller produkter från naturbetesmarker, som gynnar mångfalden i landskapet. Ekologiska produkter hittar du i varje stormarknad, produkter från småskaliga gårdar hittar du t.ex. på Reko-ringar.

Här hittar du fler tips för att köpa matvaror:

5 tips! 🍴 Mat som gynnar biologisk mångfald | WWF TV - YouTube

Byt till eko - Naturskyddsföreningen - YouTube

REKO-ringar i Sverige

Främja positiva inställningar till insekter

Du kan bidra till att skapa mer positiv inställning till insekter genom att visa andra personer hur viktiga och fina insekter är!

Många människor tycker inte om insekter och har negativa inställningar. Det är en av orsakerna till att människor inte hjälper insekter. Du kan bidra till att förändra inställningen till insekter! Visa hur viktiga insekterna är för det dagliga livet, berätta roliga historier om insekter, dela med dig av dina åsikter, rekommendera webbplatser, Instagramkanaler, böcker, dela vackra bilder på insekter… Tänk kreativt och hitta de sätt som passar bäst för dig och de människor du känner.

Rekommendera vår hemsida www.actionsforinsects.com och vår Instagram eller dela den vackra SURR-utställningen från Pollinera Sverige.

Be andra att handla och ge dem stöd

Du kan stödja andra i deras ”actions” för att hjälpa insekter - många små actions tillsammans kan leda till en stor förändring. Tänk på vem du kan be om hjälp att göra något för insekter.

Det är lättare när fler människor gör något – det är svårt att vara den enda som gör något annorlunda. Visa andra personer vår webbplats där de kan hitta nyttig information om hur man kan göra saker som är bra för insekter. Varje person kan handla på sitt eget sätt, beroende på vad personen tycker om eller gör. Det är möjligt att göra någonting i egnaträdgårdar, på idrottsklubbars områden, på gårdar, i företag, ...

All-Ireland Pollinator Plan

Kräv bättre produkter av företag och stormarknader

Meddela producenten och stormarknaden att du vill ha mer insektsvänliga produkter (t.ex. ekologiska produkter, produkter från småskaligt jordbruk).

En del av de produkter som du köper skulle kunna tillverkas på ett mer insektsvänligt sätt. Detta kommer bara att ske när många människor visaratt de vill ha sådana produkter. Ett sätt är att köpa bättre alternativ (se Köp insektsvänliga produkter). Men vad kan man göra när det inte finns några alternativ? Låt producenten veta vad du vill ha! Kolla producentens postadress eller webbplats och skicka ett meddelande om vad du vill ha.

Ett exempel: Du älskar att äta nudlar, men det finns nästan inga ekologiska alternativ. Skriv till företaget att du vill ha ett ekologiskt alternativ till din favoritpasta. Du kan också kontakta mataffären som säljer produkten. Be dina vänner och familjemedlemmar att göra detsamma när det gäller produkter som de gillar. På så sätt får företagen information om vad folk skulle vilja köpa. Denna förändring av produktalternativen tar lite tid, men det är viktigt att påbörja denna förändring!

Engagera dig som medborgarforskare

Medborgarforskning är ett enkelt sätt att lära sig mer om naturen och samtidigt bidra till forskningen. Ladda t.ex. ner appen iNaturalist, ta bilder av insekter, och ladda upp och gå med i vårt projekt "Actions for Insects" i iNaturalist.

Det är också roligt att se vilka arter du kan locka till dig med dina insektsvänliga handlingar! Att observera insekter hjälper dig att identifiera arter och öka din egen kunskap. Med en högre kunskap kan du handla bättre och informera och inspirera andra människor. Motivera andra att delta i vårt medborgarforskningsprojekt "Actions for Insects" i iNaturalist! Du kan också använda iNaturalist för att identifiera växter där du hitta många insekter! På så sätt lär du dig vad som är bra för insekter!

Vårt projekt i iNaturalist:

https://www.inaturalist.se/projects/actions-for-insects

Länk till iNaturalist:

www.inaturalist.se

Svensk plattform för medborgarforskning Artportalen:

www.artportalen.se

Stödja miljöorganisationer och initiativ som hjälper insekter

Dela information om miljöorganisationer, stöd initiativ, delta i projekt eller donera pengar till dem.

Många miljöorganisationer är aktiva för att hjälpa insekter. Dessa organisationer tillhandahåller information, involverar allmänheten, interagerar med politiker och företag eller gör saker för att hjälpa insekter direkt. Det finns olika sätt att stödja sådana organisationer. Du kan dela deras information, stödja initiativ, delta i projekt eller donera till dem. Exempel på miljöorganisationer i Sverige är naturskyddsföreningen, fältbiologerna (ungdomsorganisation), eller WWF.

Naturskyddsföreningen

Fältbiologerna (Naturskyddsföreningens ungdomsorganisation)

WWF

Sveriges entomologiska förening

Bli aktiv i en miljöorganisation

Du kan också engagera dig mer aktivt i miljöorganisationer som stödjer insekter.

En första möjlighet är att delta i aktiviteter eller projekt som de erbjuder. Det är ett bra sätt att lära sig mer om ämnet och att agera. Du kan också bli medlem för att träffa andra som engagerar sig i miljöfrågor. De erbjuder en bra möjlighet att dela med sig av idéer och göra idéer möjliga. Genom deras stora nätverk är det ofta lättare att nå ansvariga grupper (t.ex. politiker, företag, kommuner) och att få större gehör. Många organisationer har lokala ungdomsgrupper.

Engagera dig - Naturskyddsföreningen

Engagera dig för miljö och klimat! | Fältbiologerna

Engagera dig WWF

Engagera din skola

Att göra något gemensamt i skolan kan ha en enorm positiv inverkan och man kan nå många personer i samhället!

Skolor har vissa särskilda egenskaper: de är stora, samlar många människor från olika åldersgrupper som tillbringar mycket tid där. Alla ämnen och åldersgrupper kan vara till hjälp för att tänka, kommunicera och skapa på ett bättre sätt. Skolgårdar är ofta stora och skulle kunna förvandlas till insektsvänliga platser. Så kan man skapa utmärkta platserför att lära sig om biologisk mångfald i skolområdet. Skolor är också braför att göra andra målgrupper uppmärksamma (t.ex. kommuner, media).

Stödja eller skapa egna e-förslag på kommunens webbsida

Ett e-förslag är ett enkelt sätt att genomföra förändringar i din kommun - så ta chansen att göra eller stödja ett e-förslag för en mer insektsvänlig kommun! TIPS: Karlstads kommun har dessutom startat ett elevborgarråd för elever från grundskolor, som kan skicka in idéer om hur man kan göra Karlstad mer miljö- och klimatvänligt!

Varje medborgare (även barn och ungdomar) kan antingen lämna ett eförslag eller stödja ett befintligt e-förslag. I vårt fall kan det vara en idé om att skapa mer varierade offentliga grönområden, eller odla insektsvänliga växter. Prata med andra för att utveckla idéer och konkreta e-förslag! Du kan också kontrollera om det redan pågår relevanta e-förslag och stödja dem.

Mer information om e-förslag för Karlstad

Tips för att skriva ett e-förslag

Kolla in din egen kommuns webbplats för att hitta möjligheter till e-förslag.

Det är dags att stödja insekterna

Gör något och meddela oss via sociala medier. Du kan också hitta mer inspiration.

Bug in nature