Börja upptäcka insekter som en medborgarforskare

Vi använder en onlineplattform för medborgarforskning som heter "iNaturalist" där du kan ladda upp biologiska fynd, t.ex. bilder av insekter. Experter och en automatisk bestämning hjälper dig att identifiera dina fynd, så att du kan utöka dina kunskaper om biologiska organismer, göra observationer och bidra till forskningen om biologisk mångfald!

Ladda ner iNaturalist-appen

Ladda ner appen "iNaturalist" och skapa ett gratis konto.

Gå med i projektet Actions for Insects.

Alternativ: Klicka på "Projekt" (symbolen är en resväska) och sök efter projektet "Actions for Insects". Gå med i projektet.

Ladda upp din observation

Klicka på det gröna plustecknet i Android eller på kamerasymbolen i iOS för att ladda upp en ny observation.

Ta en bild eller ladda upp från galleriet

Ta en ny bild av en insekt eller välj en bild från ditt galleri som du vill ladda upp. Du kan ladda upp flera bilder av samma insekt.

Lägg till detaljer på observationssidan

Fyll i dina observationsuppgifter för att beskriva vad du såg och var du hittade den.

Vad såg du?

Klicka på "Vad såg du?" och vänta på det automatiska förslaget. Välj en identifieringsnivå som du känner dig säker på (t.ex. insekt, fjäril, fluga, humla). Gå sedan tillbaka till huvudmenyn för observation.

Lägg till en plats

Klicka på "Plats" för att lägga till platsen för din observation (välj på kartan; använd sökning efter plats). Gå sedan tillbaka till huvudmenyn för observation.

Lägg till i “Actions for Insects” projektet

Klicka på "Lägg till i projektet" för att lägga till observationen i vårt projekt ("Actions for insects" - om det inte visas, kontrollera om du har slutfört steg 2). Gå sedan tillbaka till huvudmenyn för observationer.

Redo att dela med dig!

Dela din observation genom att klicka på den gröna symbolen längst ner.

Ladda alla steg
Dölja steg

Förklaringsvideo

Förklaringsvideo - uppladdning av observationer

Förklaringsvideo - användning av utforskningsfunktionen i iNaturalist

Nu kan du skapa din egen digitala "insektssamling" och upptäcka vilka insekter som finns runt omkring dig! Du kan också upptäcka och gilla vad andra personer i vårt projekt "Actions for Insects" har hittat!

Frågor & tips

Är kvaliteten på bilderna viktig?

Det är bra om bilderna inte är för suddiga. Se till att de flesta delar av insekterna är synliga. Som nämnts ovan ska du ta bilder från olika perspektiv (dvs håll). Det gör det lättare att identifiera arter. Du kan även beskära bilder.

Vad händer om jag har gjort ett fel i ”Vad såg du”?

Ibland är den första "identifieringen" fel. Det är normalt och inget problem. Erfarna medlemmar i gruppen kommer att ge sin åsikt och föreslå en annan (förhoppningsvis bättre) identifiering. Många insektsarter eller insektsgrupper är svåra att identifiera utifrån bilder, så misstag kommer att ske.

Var ska jag leta efter insekter?

Du bestämmer själv var du tar dina bilder av insekter. Det är intressant att se vad du kan hitta i din direkta omgivning. När du gör något för att skapa "insektsvänliga" platser kan du se vilka insekter du ”lockar” till dig. Det kan också vara intressant att utforska och jämföra platser. Tänk på insekternas behov – det ger dig ett tips om hur du hittar eller ”lockar” till dig dem.

Det finns mer än en insektsart på bilden. Vad ska jag göra?

Du måste ladda upp bilden som en separat "observation" för varje art. Du kan beskära bilden eller skriva vilken art du är intresserad av.

Insekterna flyger iväg när jag försöker ta en bra bild. Vad ska jag göra?

Vänta inte länge för att ta "den" perfekta bilden, för då flyger insekten förmodligen iväg. Du kan använda zoom för att ta bilder på avstånd och sedan komma närmare för att ta fler bilder.

Jag är rädd för att insekter ska sticka mig när jag tar bilder. Vad ska jag göra?

Du behöver inte vara rädd. De flesta insekter kan inte sticka. Även insekter som kan sticka kommer inte att göra det om du tar bilder från ett visst avstånd och inte stör dem för mycket eller kommer för nära boet.

Ska jag ladda upp bilder på insekter som jag redan känner till eller har observerat?

Ja, det ska du göra. Först och främst kan du vara stolt över dig själv att du redan kan känna igen vissa arter! Vårt mål med projektet är att samla in information om alla arter och ta reda på vilka de vanligaste arterna i våra observationer är och när de förekommer. Ta därför bilder av alla insekter du kan hitta.

Kan jag ändra mina observationer senare?

Ja, det kan du. Om du har glömt någon information (t.ex. plats) kan du lägga till den senare. MEN: Varje observation lagras och är synlig för andra i iNaturalist. Ladda inte upp bilder på personer eller på icke-biologiska saker – annars bli du blockerad från iNaturalist.

Kan jag ladda upp bilder av andra organismer också (t.ex. växter, andra djur, svampar)?

Ja, det kan du. Du behöver bara inte lägga till dem i projektet ”Actions for insects”. När du har en växt som lockar många insekter kan du använda iNaturalist för att lära dig mer om den växten. Om du är osäker på om du har sett en insekt eller inte kan du ladda upp den i projektet – experter i iNaturalist kommer att ta reda på det. iNaturalist är för utomhusbruk, så ladda inte upp bilder från inomhusväxter eller husdjur. Om du tar bilder av något som odlas avsiktligt, välj "Det är i fångenskap eller odlat" (se bilden).

Hur kan jag lära mig om insekter genom mina och andras observationer?

Klicka på bilderna i din egen samling för att lära dig mer om de organismerna. iNaturalist innehåller mycket spännande information. Du kan hitta andras observationer i vårt projekt "Actions for Insects". Du kan följa projektet, lära dig mer om andras observationer, markera observationer som favoriter eller lämna en positiv kommentar. Detta kan stödja och motivera andra! Lämna inga negativa eller kränkande kommentarer.

Vad betyder ”Research grade”?

Observationer med "Research grade" uppfyller de "högsta" observationsstandarderna. För att uppnå "Research grade" måste du lämna tillräcklig information om plats och tid, och iNaturalist-experterna måste komma överens om en art. En del av våra observationer kommer inte att uppnå detta betyg, eftersom många insektsarter är svåra (omöjliga) att identifiera från en bild. Det är därför som många professionella observationer använder fällor för att samla in insekter och identifiera dem. Så om du inte uppnår ett forskningsbetyg ska du inte bli frustrerad. Det kan betyda att du hittat något speciellt!